Do korzystania z tej strony polecamy najnowszą wersję Google Chrome lub Mozilla Firefox

Test "Edukacja-Zawód"

Diagnoza wspierająca decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów liceów ogólnokształcących

Wyniki Testu "Edukacja-Zawód" mogą Ci pomóc przy podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego po ukończeniu liceum ogólnokształcącego.

Gdy odpowiesz na poszczególne pozycje testowe otrzymasz informację zwrotną na temat swoich preferencji, zainteresowań i predyspozycji edukacyjno-zawodowych. Wypełnienie testu i otrzymanie informacji zwrotnej jest bezpłatne.

Możesz przerwać test w dowolnym momencie. Jeśli chcesz wrócić do testu, zachowaj token, do ponownego logowania. Wszystkie wyniki będą zachowane.

Kliknij na przycisk Zaczynamy

lub zaloguj się przy pomocy tokenu

Token